Närbild på händer.

Företagshälsovårdens riktlinjer för evidensbaserad praktik

Företagshälsovården har en viktig roll inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för att förbättra förutsättningarna för en framgångsrik företagshälsovård genom att följa utvecklingen inom området och utarbeta forskningsbaserade riktlinjer som kan komma till användning för företagshälsovårdens olika aktörer.

Uppdraget

Regeringen har gett oss i uppdrag att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik inom företagshälsovården.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Så arbetar vi med uppdraget

Utifrån detta uppdrag startades ett projekt för att skapa upp och sprida dessa riktlinjer. Läs mer om projektet nedan.