Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Genom sin roll som oberoende och sammanhållen expertresurs har företagshälsovården en unik möjlighet att se sambanden mellan hälsa och arbetsmiljö på både organisation-, grupp- och individnivå. Detta kräver en gedigen och bred kompetens inom exempelvis organisation och ledarskap, beteendevetenskap, ergonomi, medicin och rehabilitering. 

Uppdraget

För att säkerställa en tillgänglig företagshälsovård,  har regeringen gett oss i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården.

attach_fileLäs uppdraget i regleringsbrevet på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Så arbetar vi med uppdraget

Utifrån detta uppdrag startades ett projekt upp för att analysera behoven och sammanställa underlag. Läs mer om projektet nedan.

Projekt

Inga projekt att visa.