Utlysning – vi söker experter för uppdrag att undersöka arbetsmiljön i den gröna omställningen och dess påverkan på kognitiva funktioner.

Den gröna omställningen är ett brett begrepp som ofta inkluderar att motverka klimatförändringar och miljöförstöring. Detta kan medföra förändringar i bland annat yrken och arbetsuppgifter. Ofta med mer eller mindre stora behov av ny kunskap och kompetens. Omställningen kan ställa nya och höga krav på hjärnans kognitiva funktioner. Det kan leda till en ökad risk för överbelastning av individens kognitiva resurser – både på lång och kort sikt.

Syftet med uppdraget är att studera vilka konsekvenser den gröna omställningen kan ge upphov till kopplat till arbetsmiljö och kognitiva funktioner. Målet med uppdraget är att generera ny kunskap om den gröna omställningens konsekvenser på arbetsmiljön, vilket kan bidra till trygga, hållbara och hälsosamma arbetsplatser.

Sista ansökningsdag är 1 september 2024

Till utlysningen