Skyddad: Säkrare personförflyttningar

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Vem är vägledningen till för?

Denna vägledning riktar sig till arbetsplatser inom hälso- och sjukvård, tandvård samt omsorg inom offentlig och privat regi. Det inkluderar organisationer som tillhandahåller hemsjukvård, hemtjänst, personlig assistans och ambulansvård. Syften med vägledningen är att beskriva hur arbetsgivare och medarbetare tillsammans kan arbeta för att säkerställa att personförflyttningar sker på ett säkert sätt där skador kan förebyggas.

 

I vägledningen presenteras tre olika typer av arbetsmiljöer där personförflyttningar och lyft är vanligt förekommande arbetsmoment som utförs av vårdpersonal:

Arbete som sker på en arbetsplats – en vårdenhet eller vårdboende

Arbete i vårdtagares eller brukarens hem

Ambulansvård

 

Läs eller ladda hem vägledningen

Här kan du läsa eller ladda hem vägledningen om säkrare personförflyttningar.

 

Vägledningen steg för steg

Vägledningen guidar dig som läsare genom en process som beskrivs i fem steg baserat på systematiskt arbetsmiljöarbete. Ni får kunskap om hur ni tillsammans kan genomföra riskbedömningar och välja åtgärder som kan sättas in på olika nivåer: individ-, grupp- och organisationsnivå. Dessa åtgärder kan planeras och väljas utifrån olika perspektiv; förebyggande, främjade och efterhjälpande.

search

Etablera och förankra

sync_alt

Undersök och analysera

grading

Riskbedöm och sätt mål

analytics

Planera och genomför åtgärder

preview

Följa upp och utvärdera

.