2 träffar(sida 1 av 1)
  • Statusuppdatering

Coronapandemins effekter på arbetsmiljön i Sverige och jämförbara länder

Vi jämför hur arbetsmiljön påverkades under coronapandemin i utvalda länder med likartad lagstiftning och infrastruktur som i Sverige. I arbetet har vi bland annat gjort intervjuer med representanter från myndigheter och arbetsmarknadens parter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Tyskland.