Åtgärdsplan avseende ”En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025”

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i uppdrag av regeringen att ta fram en åtgärdsplan för tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras att nå arbetsmiljöstrategins uppsatta mål.

Den 11 februari 2021 presenterade regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I strategin förtydligades politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått en betydande roll i strategin och som ett första steg i arbetet lämnade vi den 31 augusti 2021 vår första åtgärdsplan till regeringen.

Åtgärdsplanen ska framöver redovisas till regeringen årligen i form av en lägesbeskrivning av pågående arbete, en presentation av resultatet av vidtagna åtgärder och vid behov en uppdatering av åtgärdsplanen.

    Övrigt

    Typ av publikation

  • Diarienummer

    21/00033

  • Publicerad

    1 september, 2021