Åtgärdsplan avseende ”En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025”

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i uppdrag av regeringen att ta fram en åtgärdsplan för tydliggöra vilka åtgärder som ska genomföras att nå arbetsmiljöstrategins uppsatta mål.

Ny version av åtgärdsplanen

Det finns en ny version av åtgärdsplanen:

Information om åtgärdsplanen

Den 11 februari 2021 presenterade regeringen sin arbetsmiljöstrategi för 2021–2025. I strategin förtydligades politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått en betydande roll i strategin och som ett första steg i arbetet lämnade vi den 31 augusti 2021 vår första åtgärdsplan till regeringen.

Åtgärdsplanen ska framöver redovisas till regeringen årligen i form av en lägesbeskrivning av pågående arbete, en presentation av resultatet av vidtagna åtgärder och vid behov en uppdatering av åtgärdsplanen.

  Övrigt

  Typ av publikation

 • Beteckning

  Version 2021

 • Diarienummer

  21/00033

 • Publicerad

  1 september, 2021