Årsredovisning 2019

Här kan du ladda ner vår årsredovisning för 2019.

Ladda ner årsredovisningen för 2019

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska samla in, sammanställa och sprida kunskap för att inspirera utvecklingen på svenska arbetsplatser mot en hälsofrämjande arbetsmiljö. Detta gör vi bland annat genom kunskapssammanställningar, analyser och utvärderingar. Vi ska vara ett nationellt kunskapsnav, en naturlig part och en etablerad länk mellan olika aktörer inom arbetsmiljöområdet både nationellt och internationellt.

    Övrig information

    Typ av publikation

  • Diarienummer

    20/00029

  • Publicerad

    21 februari, 2020