Filter

2 träffar(sida 1 av 1)

Ledarskap för hälsa och välbefinnande

I denna rapport presenteras en kunskapssammanställning som inriktats mot forskning som undersöker ledarskapets betydelse för medarbetares hälsa och välbefinnande.

 • Publicerad2020/02/24
 • |
 • Typ av publikation
  • Kunskapssammanställning
 • |
 • Kategorier

Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välbefinnande

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa.

 • Publicerad2020/02/24
 • |
 • Typ av publikation
  • Kunskapssammanställning
 • |
 • Kategorier
  • Psykosocial arbetsmiljö