Närbild på händer.

Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

I detta projekt utreder vi och lämnar förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tidigare haft i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. I det tidigare uppdraget, som var ett regeringsuppdrag, påvisade myndigheten att det finns ett akut behov av fler utbildade företagsläkare och att det idag finns vissa svårigheter med att säkerställa kompetensförsörjningen av företagsläkare. Myndigheten föreslog i rapporten till regeringen att det finns behov av en utredning för att se över utbildningssituationen för företagsläkare.

Utifrån resultaten av det tidigare uppdraget fick myndigheten i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Syfte

En projektgrupp bestående av externa experter och interna resurser har tillsats i syfte att utreda utbildningssituationen av  och ge förslag på möjliga lösningar. Ansatsen är att på ett nyskapande och förutsättningslöst sätt hitta lösningar för läkarbristen inom företagshälsovården. Utredningens förslag på lösningar tas fram i samverkan med Socialstyrelsen och andra berörda aktörer.

Mål

Det övergripande målet resultatet av utredningen är att det ska kunna användas som utgångspunkt för att skapa hållbara strategier rörande utbildningar för läkare inom företagshälsovården samt skapa strategier för att tillgodose de behov som samhället och organisationer har av de insatser som i nuläget tillhandahålls av läkare inom företagshälsovården.

Tidsplan

100%
  • play_arrowStart: 1 februari 2020
  • flagAvslut: 22 februari 2021