Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

Bakgrund

Arbetsmiljörelaterade besvär kopplade till stress och psykisk ohälsa har ökat och är numera de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både kvinnor och män. Störst ökning, främst hos kvinnor, ses rörande ohälsa som kan kopplas till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön.

För både organisationen och de anställda är en hållbar arbetsmiljö en viktig aspekt som måste beaktas. För att arbetet ska bli hållbart är individens hälsa och arbetsmiljö viktiga men även aspekter som kan kopplas till produktivitet och prestation. Människan behöver organisationen och organisationen behöver människan.

Mot bakgrund av detta har myndigheten för arbetsmiljökunskap beslutat att arbeta fram en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en kunskapssammanställning som identifierar och sammanställer befintlig forskning som beskriver och analyserar samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa och prestation samt produktivitet.

Resultat

I slutet av april 2022 publicerades kunskapssammanställningen Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation på vår webbplats.

Till publikationen Ledarskapets betydelse för medarbetares välbefinnande och prestation

Typ

Tidsplan

100%
article

Publikation publicerad

2022-04-26
Jul 20
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 22
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 juli 2020
  • articlePublikation publicerad: 26 april 2022
  • flagSlutredovisning: 24 maj 2022