Ledarskap, hälsa, produktivitet och prestation

Vi genomför en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

Bakgrund

Arbetsmiljörelaterade besvär kopplade till stress och psykisk ohälsa har ökat och är numera de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär för både kvinnor och män. Störst ökning, främst hos kvinnor, ses rörande ohälsa som kan kopplas till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön.

För både organisationen och de anställda är en hållbar arbetsmiljö en viktig aspekt som måste beaktas. För att arbetet ska bli hållbart är individens hälsa och arbetsmiljö viktiga men även aspekter som kan kopplas till produktivitet och prestation. Människan behöver organisationen och organisationen behöver människan.

Mot bakgrund av detta har myndigheten för arbetsmiljökunskap beslutat att arbeta fram en kunskapssammanställning med fokus på ledarskap, arbetets organisering och medarbetarnas hälsa kopplat till produktivitet och prestation, inom olika branscher.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en kunskapssammanställning som identifierar och sammanställer befintlig forskning som beskriver och analyserar samband mellan ledarskap och medarbetares hälsa och prestation samt produktivitet.

Tidsplan

89%
  • play_arrowStart: 1 juli 2020
  • flagSlutredovisning: 17 december 2021