Utvärdering av regeringens lagändring från straff till sanktionsavgifter

Vi har i uppdrag att följa upp och utvärdera de effekter av lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2014. Lagändringen innebar att – i stället för böter – utfärda sanktionsavgifter i samband med arbetsmiljö- och arbetstidsregler.

Bakgrund

Bakgrunden till lagändringen är att statliga utredningen om Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (SOU 2011:57). I den konstaterades det att böter inte är det mest effektiva sättet för att se till att regler om arbetsmiljön följs. Skillnaden mellan sanktionsavgift och böter är att en sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol.

De aktuella sanktionsavgifterna infördes både med syftet att effektivisera regelverket, samt att minska antalet överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter – vilket antas leda till att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre.

Syfte

Syftet med uppdraget är att undersöka, utvärdera och följa upp effekter och förändrade tillstånd, samt orsaker till detta, kopplat till överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter relaterat till lagändringen som inträdde den 1a juli 2014, där fler arbetsmiljö- och arbetstidsregler kombineras med sanktionsavgifter i stället för böter.

Mål

Att öka förståelsen av effekter och erfarenheter från införandet av sanktionsavgifter 2014.

Tidsplan

100%
  • play_arrowStart: 1 juli 2021
  • flagMål: 1 maj 2022