Internationella jämförelser om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö

Syftet med projektet är att producera ny kunskap där Coronapandemins konsekvenser på arbetsmiljön i några utvalda länder studeras.

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 tilldelades Myndigheten för arbetsmiljökunskap extra ekonomiska resurser för att kartlägga och analysera kort- och långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för arbetsmiljön i Sverige. För att genomföra regeringsuppdraget har vi valt att organisera arbetet i sex olika delprojekt. ”Internationella jämförelser om coronapandemins påverkan på arbetsmiljö” är ett av dessa projekt och ska komplettera de andra projekten som genomförs inom uppdraget (vissa av dessa omfattar internationella jämförelser för vissa arbetstagargrupper).

Syfte

Syftet med projektet är att producera ny kunskap där coronapandemins konsekvenser på kort och lång sikt i några utvalda länder studeras. Konsekvenserna jämförs i första hand i ett nordiskt perspektiv samt med några andra jämförbara länder för arbetstagare som har arbetat hemifrån. Jämförelsen görs även för arbetstagare som har arbetat kvar på sina ordinarie arbetsplatser och inte haft möjlighet att arbeta hemifrån och därmed riskerat att bli smittade av Corona-viruset.

Syftet är också att undersöka vilka konsekvenser som de nordiska ländernas respektive myndigheter på arbetsmiljöområdet och arbetsmarknadsparter har uppfattat för dessa arbetstagargruppers arbetsmiljö under och efter pandemin samt vilken beredskap som byggts upp för att möta de förändringar som blivit ”det nya normala” och för att möta liknande situationer i en framtida arbetsmiljö.

Vi gör även en framtidsspaning om eventuella långsiktiga effekter av förändringar som konsekvens av pandemin för både arbete på distans och arbete på arbetsplatser där risk för smitta är påtaglig. Resultaten, som redovisas i en kunskapssammanställning, ska vara tillämpbara och kunna användas i praktiken. Distansarbete har ökat och kommer att vara vanligt även under pandemifria perioder och det finns också risk för att smittas av nya pandemier i framtiden.

Tidsplan

22%
  • play_arrowStart: 17 augusti 2022
  • checkIntervjuer: 15 november 2022
  • checkKvalitetsgranskning: 20 november 2022
  • checkLeverans av manus: 31 december 2022
  • checkSpråkgranskning: 31 januari 2023
  • checkFormgivning: 28 februari 2023
  • flagRedovisning till regeringen: 15 mars 2023

Överordnat projekt

Detta projekt är en del av projektet: