Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser, SOU 2018:36.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i hur de bedöms påverka arbetsmiljöområdet och myndighetens verksamhet. Myndigheten har med dessa utgångspunkter inte något att invända mot utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi. Anna Mannikoff har varit föredragande.

Gävle, den 6 februari 2019
Nader Ahmadi, generaldirektör