Kommunikation, samverkan och internationalisering

Här kan du läsa om hur myndighetens funktions för kommunikation, samverkan och internationalisering är organiserade.

Ett av myndighetens övergripande uppdrag är kommunicera den senaste arbetsmiljöforskningen så att den blir användbar i det praktiska arbetslivet. Funktionen arbetar med att effektivt sprida resultat av kunskapsunderlag och forskning inom arbetsmiljöområdet på ett målgruppsanpassat sätt.

Kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans med analysavdelningen under alla faser av genomförandet av myndighetens uppdrag för att göra insamlade kunskaper och information inom myndigheten begripliga och lättillgängliga.