Typografi

På denna sida kan du läsa om vilka typsnitt du ska använda respektive ändamål.

Typsnitt på webben, profilmaterial och filmexpand_more

Roboto används i brödtext på webben, i profilmaterial och i film.

Roboto Slab används i rubriker på webb och profilmaterial

Roboto Mono används för att särskilja innehåll från brödtexten, som exempelvis datum och nyheter på webb och i profilmaterial.

 

Typsnitt i Powerpoint och wordexpand_more

Powerpoint

Arial används i Powerpoint för både rubrik och brödtext.

Word

Arial används i rubriker och Garamond används i brödtext.

Hämta och installera typsnitt på din dator

Nedan hittar du de typsnitt som inte är förinstallerade i din dator.

attach_fileHämta typsnitt