Man och kvinna tittar på skärm.

Nytt bland våra publikationer – fyra praktiska vägledningar

I samarbete med Karolinska Institutet har myndigheten tagit fram kortfattade vägledningar med praktiska råd om hur organisationer kan arbeta förebyggande och med åtgärder inom fyra områden - främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen och förebygga och hantera ryggbesvär hos medarbetare.

De praktiska vägledningarna baseras på innehållet i myndighetens riktlinjer inom samma områden och som är framtagna av forskare och praktiker i syfte att stödja evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. De praktiska vägledningarna bygger därmed på bästa tillgängliga evidens och är väl anpassade för det praktiska arbetet i en organisation.

Läs mer om de nya praktiska vägledningarna och ladda ner dem här:

Främja hälsosamma levnadsvanor med hälsoundersökning

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Förebygg och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen

Förebygg och åtgärda ryggbesvär

Hjälp och stöd i arbetet

Företagshälsa eller annan aktör som erbjuder liknande tjänster är ett bra stöd i såväl det förebyggande arbetsmiljöarbetet som när det gäller lösningar och åtgärder. Vid anlitande av externa resurser, säkerställ att de arbetar efter evidensbaserade arbetsmetoder och arbetssätt.