Sara Andersson

Doktor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet