Charlotte Wåhlin

Arbetsmiljöforskare och ergonom vid Arbets- och miljömedicin i Linköping och vid Linköpings Universitet