Workshop: Vilka utmaningar kring ett hållbart arbetsliv är viktigast att prioritera?

Vi försöker hjälpa till att sprida arrangemang som anordnas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Den 29 juni till 1 juli arrangerar Partsrådet "Digitalt Almedalen".

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) kan Partsrådet hjälpa till med att identifiera och prioritera kritiska utmaningar och möjligheter, för att stötta arbetet med ett hållbart arbetsliv. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter och exempel på hur arbetet har tagits vidare från en av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Öyvind Näss-Holm, tjänsteansvarig för Organisationsanpassad möjlighetskarta.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Workshopen är en del av Digitalt Almedalen: Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning som arrangeras av Partsrådet.

Mer information:
Digitalt Almedalen
Om Partsrådet