Workshop: Kan team leda utveckling framåt?

Vi försöker hjälpa till att sprida arrangemang som anordnas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Den 29 juni till 1 juli arrangerar Partsrådet "Digitalt Almedalen".

Förväntningarna på våra myndigheter förändras utifrån att våra uppdrag blir mer komplexa och att arbetsplatsernas utformning utvecklas. Ett välfungerande team är en bra grund för att hitta vägen framåt. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Effektiva team, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Maria Wigenius Sjöberg, tjänsteansvarig för Effektiva team.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Workshopen är en del av Digitalt Almedalen: Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning som arrangeras av Partsrådet.

Mer information:
Digitalt Almedalen
Om Partsrådet