Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Vi försöker hjälpa till att sprida arrangemang som anordnas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Den 29 juni till 1 juli arrangerar Partsrådet "Digitalt Almedalen".

Erik Fernholm, verksamhetsledare på 29k, och Fredrik Livheim, psykolog, leder en workshop med både information och interaktion som ger chans att pröva på Partsrådets nya tjänst – ett stress och resiliensprogram som ger er möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra statstjänstemän och samtidigt utvecklas.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Workshopen är en del av Digitalt Almedalen: Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning som arrangeras av Partsrådet.

Mer information:
Digitalt Almedalen
Om Partsrådet