Workshop: Digitalt lärande med Partsrådet – hur kan vi stötta er?

Vi försöker hjälpa till att sprida arrangemang som anordnas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Den 29 juni till 1 juli arrangerar Partsrådet "Digitalt Almedalen".

Hur kan man jobba partsgemensamt digitalt och vilket stöd finns i dag? Partsrådet har tagit fram en bredd av digitalt stödmaterial – från e-utbildningar till Appen. Det digitala har många möjligheter och samtidigt vissa begränsningar i det partsgemensamma arbetet. På den här workshoppen får du en introduktion till Appen och våra e-utbildningar, samt chans att ställa frågor. Det ger en bra förberedelse och fördjupning i hur vi kan fortsätta att lära oss att arbeta digitalt. Workshoppen leds av Partsrådets experter.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Workshopen är en del av Digitalt Almedalen: Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning som arrangeras av Partsrådet.

Mer information:
Digitalt Almedalen
Om Partsrådet