Workshop: Arbetsliv i förändring – hur påverkar det oss och hur vill vi påverka?

Vi försöker hjälpa till att sprida arrangemang som anordnas av aktörer inom arbetsmiljöområdet. Den 29 juni till 1 juli arrangerar Partsrådet "Digitalt Almedalen".

I en digital workshop tillsammans med bland annat tjänsteutföraren Ylva Nordling får du veta mer om Hållbart arbetslivs tjänst Ursäkta röran, träffa tjänsteleverantörer, ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten samt samtala om hur förändringarna påverkar dig och er.

Fokus för workshopparna är diskussioner i smågrupper och möjlighet att ställa frågor. I samtliga workshoppar får du möjligheten att ta del av erfarenheter från myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussioner i smågrupper med kollegor från andra myndigheter. Antal platser till workshopparna är begränsat och sker via
verktyget Zoom.

Workshopen är en del av Digitalt Almedalen: Erfarenhetsutbyte och framtidsspaning som arrangeras av Partsrådet.

Mer information:
Digitalt Almedalen
Om Partsrådet