Webbkonferens: Vägen tillbaka – eller det nya normala?

Sveriges kommuner och regioner, SKR anordnar en webbkonferens med rubriken "Vägen tillbaka – eller det nya normala?"

  • Datum

    5 maj 2021
  • Tid

    15:0017:00
  • Pris

    Kostnadsfritt

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg och uppmärksammar det som har varit på bästa sätt? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa? Vad är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma?

Seminariet är indelat i tre avdelningar – ett om de som varit på arbetsplatsen, ett om de som jobbat hemma, ett om hur arbetsgivare behöver arbeta strategiskt. Vi kommer att delta i det som handlar om de som arbetat hemifrån under coronapandemin.

Seminariet är del av satsningen ”Från teori till praktik i coronatider” som arrangeras i samarbete mellan SKRs arbetsgivarpolitiska avdelning och Uppdrag Psykisk Hälsa.

Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Anmälan och mer information: Vägen tillbaka – eller det nya normala?