Webbinarium: Risker, lärande exempel och resultat av genomföra inspektioner om stillasittande arbete

Kampanjen "Friska arbetsplatser belastar rätt" fokuserar i år på effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet. Den 29 oktober presenteras resultaten från Arbetsmiljöverkets inspektioner som fokuserat på risker med stillasittande arbete.

I år fokuserar kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” på effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet. Vid ett webbinarium den 29 oktober presenteras resultaten från Arbetsmiljöverkets inspektioner och lärande exempel inom ämnet.

Anmälan och mer information

Under åren 2020–2022 genomförs kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och kan förebyggas. I år fokuserar kampanjen på effekterna av långvarigt stillasittande på jobbet. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och kan förebyggas. Under vecka 41 och 42 inspekterar vi ca 1 800 arbetsplatser med fokus på långvarigt stillasittande arbete. I början av september får även 14 500 arbetsplatser ett brev från oss med information om riskerna med långvarigt stillasittande arbete och hur de kan förebygga dem.

David Hallman

Långvarigt stillasittande – organisationens och arbetsmiljöns betydelse, David Hallman

David Hallman är är universitetslektor och docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Han tillhör forskargruppen Centrum för belastningsskadeforskning och forskar om hälsofrämjande fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet. Han intresserar sig bland annat för hur olika mönster av fysisk aktivitet och stillasittande på arbetet och fritiden kan bidra till bättre hälsa och minskad risk för ohälsa och kroppsliga besvär. David forskar även inom flexibelt arbete och hälsa, implementering av aktivitetsbaserade kontor samt samverkan mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö.

David Hallman kommer att föreläsa vid webbinariet under rubriken:
Långvarigt stillasittande – organisationens och arbetsmiljöns betydelse

 • Hur mycket sitter man egentligen vid kontorsarbete och hur kan en bra balans se ut mellan att sitta, stå och röra på sig?
 • Möjlighet att sitta ner kan också främja rörelsevariation och hälsa
 • Hur kan organisationen skapa bättre förutsättningar i arbetsmiljön för att minska långvarigt stillasittande och främja rörelsevariation?

Program 29 oktober

 • 10.00 Nader Ahmadi, GD på Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • 10.03 Inledning av Erna Zelmin-Ekenhem, GD på Arbetsmiljöverket
 • 10.10 Befintliga riktlinjer kring långvarigt stillasittande. Elin Vidlund, Arbetsmiljöverket
 • 10.25 Paus
 • 10.30 Presentation av resultat från Arbetsmiljöverkets inspektioner. Heli Aarnipuro, Arbetmiljöverket
 • 10.45 Frågor och svar
 • 10.50 Lärande exempel. Inspektörer berättar.
 • 11.05 Paus
 • 11.10 Hur arbetar Prevent och Suntarbetsliv med frågan?
 • 11.25 David Hallman, Högskolan i Gävle
 • 11.45 Sammanfattning – Åsa Dahlfors, Expert/rådgivare arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna samt
  Thomas Nessen, Analytiker/processledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Moderator: Sten Haage

I Sverige anger 15 procent av arbetskraften att de har besvär som påverkar arbetsförmågan. För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsbesvär och skador.

Detta webbinarium presenterar resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner och lärande exempel kring ämnet. Det arrangeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent.