Cecilia Berlin och Maral Babapour Chafi

Muskel- och skelettbesvär – en lägesorientering

Varmt välkommen till ett förberedande kunskapswebbinarium inför EU-OSHAs kommande kampanj ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som startar hösten 2020 och avslutas 2022.

  • Datum

    28 maj 2020
  • Tid

    09:0015:00

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i världen. I Europa drabbar de miljontals arbetstagare och kostar arbetsgivarna oerhörda summor. Att aktivt arbeta förebyggande med belastnings relaterade skador bidrar till att förbättra arbetstagarnas liv, men det gynnar också företagen.

Moderator: Sten Haage, StrandbergHaage
Expertkommentator: Cecilia Berlin, Chalmers

Webbinariet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Sista anmälningsdag 27 maj.  Anmäl dig här.

Program förmiddag 28 maj

Den här delen hålls på engelska /​​​​​​ ​This part will be held in english.

09:00
Introduction
09:10
Statistics – The people behind the figures, which industries and individuals are most at risk?
Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
09:30
Ergonomics – risk assessment of hand intensive repetitive work
Mikael Forsman KTH
10:00
Stretch Break
10:10
Presentation of the result from the Swedish Agency for Work Environment Expertise new publication ”Physical work environment for health, well-being and performance”.
Cecilia Berlin och Maral Babapour, Chalmers
11:10
Summary

Program eftermiddag 28 maj

Den här delen hålls på svenska / This part will be held in Swedish.

13:00
Introduktion
13:05
Repetitivt och handintensivt arbete – Vad innebär de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket?
Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket
13:30
Genomgång av olika riskbedömningsmetoder.
Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
14:15
Pausgympa
14:25
Lärande exempel från dryckesbranschen
14:45
Information om höstens riktade inspektionskampanj
Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket
15:00
Avslut och avrundning