Trakasserier från kunder och besökare inom handel

Vad innebär trakasserier från tredje man? Varför är det en viktig fråga? Hur påverkar det verksamheten? Och hur kan vi arbeta förbyggande? Det får du veta mer om på det här webbinariet om trakasserier från tredje man i handeln. Med Per Geijer från Svensk Handel tisdagen den 9 november 2021.

Vad innebär trakasserier från tredje man? Varför är det en viktig fråga? Hur påverkar det verksamheten? Och hur kan vi arbeta förbyggande? Det får du veta mer om på det här webbinariet om trakasserier från tredje man i handeln. Den nya lagen om tillträdesförbud började gälla 1 mars 2021. Säkerhetschef Per Geijer från Svensk Handel berättar vad den innebär och vad som gäller. Du får också ta del av exempel från verkligheten och får handfasta tips som en hjälp på vägen i det förebyggande arbetet.

Under webbinariet ges möjlighet att ställa frågor.

För vem

Webbinariet riktar sig till dig som är chef, HR, skyddsombud eller facklig förtroendeman och medlem i Svensk Handel eller Handelsanställdas förbund.