Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet

Livesänt hybridseminarium den 21 november som ger dig kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Forskning och statistik inom området presenteras.

Ur programmet

Lunch serveras från kl. 12.00 för er som deltar på plats.

Inledning kl. 13.00

Tillbakablick, nuläge och kommande utmaningar

Gunnel Hensing, Göteborgs universitet

Vad händer i hjärnan vid beroende?

Sara Lindholm Larsson, Ersta Sjukhus

Skadligt bruk – vad säger Afa Försäkrings statistik?

Elin Henriksson, Afa Försäkring

Riktlinjer till stöd för att förebygga och hantera alkoholproblem i arbetslivet

Ulric Hermansson, Karolinska Institutet

Att förebygga och hantera riskbruk i praktiken – företagshälsans och arbetsplatsens roll och betydelse

Fredrik Sparring, Avonova

Cecilia Eurén Pettersson, Falck

Nedslag i pågående forskning:

Vikten av forskning inom området och dess praktiska tillämpning

Irene Jensen, Karolinska Institutet

Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges Företagshälsor

Skadligt alkoholbruk bland kvinnor och män i olika branscher: En kartläggning baserad på ett urval av den arbetande befolkningen i Sverige

Susanna Toivanen, Mälardalens universitet

Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet

Emma Brulin, Karolinska Institutet

Framtidsspaning

Mats Ramstedt, Karolinska Institutet