Resultatet av Arbetsmiljöverkets genomförda inspektioner

Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner på temat distansarbete! Du får ta del av inspektörernas intryck av inspektionerna och lyssna till samtal med parterna kring temat.

Webbinariet arrangeras av det svenska arbetsmiljönätverket och fungerar som Europeiska Arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) förlängda arm i Sverige. Nätverket består av nedan aktörer.