Projektmedel att söka

Nordiska ministerrådet fördelar två miljoner till projekt inom Norden. Senaste datum att ansöka är den 15 februari 2021.

  • Datum

    15 februari 2021

Större och mindre projekt kan ansöka om medel för att genomföra projekt inom vidareutveckling av arbetsmiljöstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete på framtidens arbetsplatser och arbetsmiljö och framtida arbete.

Mer information:

Medel att söka för arbetsmiljöstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljö i framtiden

Gör ansökan på www.norden.org/en/node/48002