Webbinarium: Lyfta, bära och hantera föremål

Tisdagen den 13 april arrangerar vi tillsammans med Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent ett utbildningswebbinarium med temat lyfta, bära och hantera föremål.

  • Datum

    13 april 2021
  • Tid

    10:0012:00
  • Pris

    Kostnadsfritt

Tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter arrangerar vi ett utbildnings-webbinarium som grundar sig på resultatet av kampanjinspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde under hösten 2020 ( www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/eu-kampanj-2020-2022-friska-arbetsplatser-belastar-ratt/?hl=eu-osha ). Webbinariet är en del av EU-OSHA-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”.

Syftet är att genom att använda evidensbaserade metoder för bedömning förebygga arbetsrelaterade belastningsskador. Webbinariet riktar sig främst till regionala skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter för små och medelstora företag, men alla intresserade av arbetsmiljö är välkomna. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Webbinariet är kostnadsfritt, men registrering krävs.

Anmälan: delegia.com/mynak/13april 

Program

10.00 Inledning med Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv och Carola Löfstrand, LO
10:10 Hur hänger ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (SAM), ergonomi och ”Människa, teknik och organisation (MTO) ihop?
Sari Gharanfoli och Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
10.20 Frågestund med Pernilla Bjärne, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Ann Appelberg, Prevent
10.25 Hantering av tillbud – belastningsskada
10.35 Hur gör man en bedömning med KIM I? – en praktisk genomgång
Sari Gharanfoli och Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
11.05 Energizer/paus
11.10 Frågestund med Pernilla Bjärne, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Ann Appelberg, Prevent
11.15 Systematiskt arbetsmiljöarbete och jämställdhet – betydelsen av genus i arbetsmiljö med inspiration från forskning om belastningar i butik.
Elin Vidlund, Arbetsmiljöverket
11.50 Frågestund med Pernilla Bjärne, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Ann Appelberg, Prevent
11.55 Summering och avslut med Åsa Dahlfors, Svenskt Näringsliv och Carola Löfstrand, LO

 

Länkar:

healthy-workplaces.eu/sv 

Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta och bära, KIM 1

Checklista belastningsergonomi

www.prevent.se/ergonomihjalpen/

www.suntarbetsliv.se/verktyg/ergonomihjalpen/

Varmt välkomna.