Lyfta, bära och hantera föremål – webbinarium

Tisdagen den 13 april arrangerar vi tillsammans med Arbetsmiljöverket, Svenskt Näringsliv, LO, Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco, Suntarbetsliv och Prevent ett utbildningswebbinarium med temat lyfta, bära och hantera föremål.

 • Datum

  13 april 2021
 • Tid

  10:0012:00
 • Pris

  Kostnadsfritt

Tillsammans med Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter arrangerar vi ett utbildnings-webbinarium som grundar sig på resultatet av kampanjinspektionen som Arbetsmiljöverket gjorde under hösten 2020 ( www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/eu-kampanj-2020-2022-friska-arbetsplatser-belastar-ratt/?hl=eu-osha ). Webbinariet är en del av EU-OSHA-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”.

Syftet är att genom att använda evidensbaserade metoder för bedömning förebygga arbetsrelaterade belastningsskador. Webbinariet riktar sig främst till regionala skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter för små och medelstora företag, men alla intresserade av arbetsmiljö är välkomna. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Webbinariet är kostnadsfritt, men registrering krävs.

Under vecka 9 kommer anmälningssidan upp, men bocka redan nu av tiden i din kalender. 

Ur innehållet:

 • Hur hänger ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (SAM), ergonomi och ”Människa, teknik och organisation (MTO) ihop?
 • Hantering av tillbud
 • Hur gör man en bedömning med KIM I
 • Betydelsen av genus i arbetsmiljön

Länkar:

healthy-workplaces.eu/sv 

Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta och bära, KIM 1

Checklista belastningsergonomi

www.prevent.se/ergonomihjalpen/

www.suntarbetsliv.se/verktyg/ergonomihjalpen/

Varmt välkomna.