Lanseringsseminarium för Säkerhetsdialogen – ett nytt digitalt stöd för att förebygga hot och våld på jobbet

Hur förebygger man hot och våld på sin arbetsplats? Välkommen till ett digitalt seminarium där Suntarbetsliv visar hur det nya verktyget Säkerhetsdialogen är ett stöd i det arbetet.

Tryggheten på jobbet ökar när kollegor delar erfarenheter med varandra. På seminariet får ni en introduktion till verktyget Säkerhetsdialogen och exempel på vad en grupp kan prata om, och på det sättet börja arbetet med att förebygga hot och våld.

Seminariet sänds live via Teams på din dator eller mobiltelefon samt spelas in.

Seminariet är till för:

  • dig som behöver ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt för säkerhetsansvariga när det gäller området hot och våld
  • dig som letar efter material till en arbetsplatsträff eller personalmöte
  • chefer och skyddsombud som vill förebygga hot och våld på jobbet och vill få inspiration, argument och konkreta verktyg att använda
  • dig som är HR och letar efter stöd att tipsa om internt.