Svenska ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket bjuder in till konferens

Konferensens syfte är att uppmärksamma ILO:s 100-årsjubileum och Världsdagen för arbetsmiljö. Med talare från bland annat ILO och arbetsmarknadens parter kommer konferensen att fokusera på ILO:s arbete under 100 år för förbättrade arbetsmiljövillkor samt framtidens arbete för förbättrad arbetsmiljö.

  • Datum

    26 april 2019

Läs mer om konferensen och anmälan på arbetsmiljöverkets webbplats.