Inkluderade arbetsmiljö, vad hände sen?

Hur kan vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt jobb och bidra på lika villkor? Användare beskriver erfarenheter av Partsrådets tjänst "Inkluderande arbetsmiljö".

Hur kan vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt jobb och bidra på lika villkor? Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö i sitt analys- och utvecklingsarbete. Lyssna till deras erfarenheter, reflektioner och lärdomar. Vad har hänt i deras organisationer sedan en strategi för inkluderande arbetsmiljö togs fram?

Målgrupp

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Partsrådet uppmuntrar partsgemensamt deltagande  webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.

Mer information och anmälan

Läs mer på Partsrådets webbplats