Hur kan arbetsmiljön i småföretag förbättras?

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har i tre år bedrivit forskningsprojektet SESAME. Projektet har undersökt fungerande strategier för bättre arbetsmiljö i småföretag - ”vad funkar, för vem, och i vilket sammanhang?”

Seminariet syftar till att sprida de intressanta resultaten, och diskutera vad de innebär för olika aktörer som arbetar med att förbättra arbetsmiljön i småföretag. Bland andra deltar Ann-Beth Antonsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som arbetat med projektet.

Seminariet arrangeras av svenska nätverket för uppdraget som Focal Point.

Focal Point i Sverige

Vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap är sedan våren 2019 Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-OSHA) kontaktpunkt i Sverige. Detta innebär att det är vi som samordnar företrädare för regering, arbetsgivare och arbetstagare i ett nätverk sammansatt av parterna.

Läs mer om Focal Point Sverige på Europeiska arbetsmiljöbyråns webb.

Om Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA)

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) finns till för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Deras uppdrag är att sammanställa och tillhandahålla rapporter och verktyg för att höja kunskapsnivån, utbyta arbetsmiljöinformation mellan EU:s medlemsländer och tillhandahålla goda praktiska lösningar inom arbetsmiljöområdet.