Handöverförda vibrationer – en skakig historia

Det krävs förebyggande åtgärder för att minska antalet arbetare som exponeras för skadliga vibrationer i händerna. Men de förebyggande åtgärderna behöver samordnas. Vad vet vi, vad görs idag och hur blickar vi framåt och förebygger skador? Afa Försäkring arrangerar ett seminarium på temat med forskning och statistik.

Arbete med vibrerande och ibland slående verktyg är vanligt i till exempel verkstäder, byggbranschen, mark och anläggning och tandvården. Flera hundra tusen personer bedöms arbeta på ett sätt som medför risk. Skadorna kommer oftast krypande, men kan bli mycket allvarliga. Dessvärre är skadorna ofta kroniska och det är viktigt att de upptäcks i tid.

Hur ser då exponeringen ut? Vad säger EU:s nya maskinförordning? Vad vet vi om sjukdomarna artros och dupuytrens sjukdom kopplat till handöverförda vibrationer?

Ta del av samtal om vibrationer och vibrationsskador och ett urval av pågående forskningsprojekt hos Afa Försäkring. Under seminariet presenteras även en ny statistikrapport från Afa Försäkring.

Välkommen att delta i webbinariet!

Moderator: Maria Schütt från Afa Försäkrings Forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.