Gilla jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Under dagen kommer du få nya idéer, insikter och inspiration, som gör att du kan ta ännu ett steg framåt i ditt arbetsmiljöarbete.

Senare i vår kommer du kunna ta del av programmet i sen helhet på Gilla Jobbets webbplats. Redan nu kan du välja mellan pass inom vitt skilda områden: digitalt arbetsliv, arbetsanpassning, chefens förutsättningar och egna arbetsmiljö, bedömning. Och mycket mer!