Gilla jobbet Växjö

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Under hösten 2022 kommer Gilla Jobbet genomföras på fem orter.

Dagens innehåll:

• Arbetsglädjen och det goda samarbetet
• Kris och mental belastning
• Friskfaktorer och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
• Hur man kan få ned antalet olyckor med en positiv rapporteringskultur
• Det fortsatta arbetet med sexuella trakasserier
• Arbetsförmåga och arbetsanpassning.