Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Välkommen till det sista webbinariet för året och det sista på temat digitala arbetssätt. Vi har i de två tidigare webbinarierna i år presenterat kunskapsläget inom området och resultaten av de inspektioner Arbetsmiljöverket gjorde, med fokus på distansarbete. Nu är det dags att ge en glimt av de många verktyg som finns tillgängliga för alla att använda som stöd i arbetet med arbetsmiljön på den digitaliserade arbetsplatsen.