Framtidens arbetsmiljöingenjörer – behov och förutsättningar för kompetensförsörjning

Myndigheten bjuder in företag i företagshälsovårdsbranschen och beställare av företagshälsovårdstjänster för att initiera en dialog kring kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer.

 • Datum

  17 december 2019
 • Tid

  09:0012:00
 • Plats

  Näringslivets HusStorgatan 19, Stockholm
 • Pris

  Kostnadsfritt
 • Anmälan senast 10 december.

  Anmälan

Stimulera uppbyggnad av utbildningsprogram för arbetsmiljöingenjörer

Syftet med dagen är att med företag i företagshälsovårdsbranschen, företag som beställer företagshälsovårdstjänster och branschorganisationer diskutera hur behovet av arbetsmiljöingenjörer ser ut, vilken kompetens som efterfrågas och andra frågor som rör kompetensförsörjning av arbetsmiljöingenjörer.

I mars släpptes rapporten Företagshälsovårdens kompetensförsörjning FHV 19:2. I rapporten analyseras utbildningsbehov för olika yrkeskategorier inom företagshälsovården. Resultaten pekar bland annat på ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer, nu och i framtiden. Den 30 oktober träffade myndigheten olika lärosäten som erbjuder, eller planerar att starta upp, utbildningar för arbetsmiljöingenjörer. Då diskuterades möjligheter till samverkan mellan lärosätena i syfte att stimulera utbildningsprogram för arbetsmiljöingenjörer.

Myndighetens avsikt är att fungera som en koordinerande instans för att genom nätverkande bland intresserade lärosäten samt via viss finansiering i startskedet, stimulera uppbyggnad och uppstart av minst två nya utbildningsprogram på avancerad nivå vid olika lärosäten spridda över landet.
Utbildningsprogrammen bör ges vid lärosäten med forskning och verksamhet inom arbetsmiljö.

Övrigt

Myndigheten står för resekostnader i samband med träffen.

Preliminärt program

8:00-9:00 Registrering och fika

9:00 Presentation och inledning

 • Kort presentationsrunda.
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap presenterar och diskuterar slutsatserna ur rapporten FHV19:2 och informerar om vad myndigheten kan bidra med.
 • Summering av tidigare workshop med lärosäten

10.00 Workshop om behov och förutsättningar

10.30  Summering och fortsatt arbete

12.00 Avslut