Fem år efter #metoo

Hösten 2017 började #metoo-uppropen höras, först i USA och sedan över hela världen. I Sverige berättade kvinnor om sexuella trakasserier och diskriminering i uppmärksammade branschupprop som #tystnadtagning, #sistaspikenikistan och #teknisktfel.

Arbetsgivarorganisationer och fackförbund har haft en viktig roll i arbetet efter #metoo. Sexuella trakasserier har börjat uppmärksammas mer i arbetsmiljöarbetet och vi har sett många initiativ för att öka kunskaperna och skapa tryggare arbetsplatser.

Nu har fem år gått sedan #metoo-uppropen startade. Under webbinariet diskuterar inbjudna gäster från Almega, Byggnads och Scen & Film hur man kan motverka sexuella trakasserier på jobbet och hur man kan samverka för att förbättra kulturen på arbetsplatsen. Juristen och jämlikhetsutvecklaren Paula Lejonkula leder samtalet och kommer med tips på hur man kan hålla arbetet med att motverka sexuella trakasserier levande. Johan Mellnäs från Prevent inleder.