En dag med fokus på utbildningsprogram för arbetsmiljöingenjörer

Myndigheten för arbetsmiljökunskap bjuder in till en dag ägnad åt dialog och nätverkande för lärosäten som har eller planerar ha utbildningsprogram med fokus på arbetsmiljöingenjörer.

 • Datum

  30 oktober 2019
 • Tid

  09:0015:30
 • Plats

  Radisson Blu Airport Terminal HotelPelargången 1, 190 45 Stockholm
 • Pris

  Kostnadsfritt
 • Anmälan senast den 24 oktober.

  Anmälan

Stimulera uppbyggnad av utbildningsprogram för arbetsmiljöingenjörer

Syftet med dagen är att initiera en dialog mellan myndigheten och lärosäten samt undersöka lärosätenas eventuella planer och intentioner för att, med stöd av myndigheten i en uppstartsfas, erbjuda utbildningar på avancerad nivå för yrkeskategorin arbetsmiljöingenjörer.

Dagen erbjuder även möjligheter till samverkan mellan lärosäten (såväl de som har eller i närtid har haft utbildningsprogram, har planer på att starta program riktade mot arbetsmiljöingenjörer som de högskolor och universitet som har angränsande program eller kurser) och andra aktörer inom yrkesfältet arbetsmiljöingenjörer.

Myndighetens avsikt är att fungera som en koordinerande instans för att genom nätverkande bland intresserade lärosäten samt via viss finansiering i startskedet, stimulera uppbyggnad och uppstart av minst två nya utbildningsprogram på avancerad nivå vid olika lärosäten spridda över landet.

Utbildningsprogrammen bör ges vid lärosäten med forskning och verksamhet inom arbetsmiljö.

Övrigt

Myndigheten står för resekostnader i samband med träffen

Preliminärt program

09:00 FIKA

 • Kort presentationsrunda.
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap presenterar och diskuterar slutsatserna ur rapporten FHV19:2 och informerar om vad myndigheten kan bidra med.
 • Workshop baserad på resultaten ur rapporten avseende arbetsmiljöingenjörer.
 • Befintliga och planerade utbildningar, samhället och arbetsmarknadens behov, vägar framåt genom samarbete mellan olika lärosäten, myndighetens roll mm.
 • Sammanfattning av läget för utbildningar och vad som kan vara nästa steg.

12:00 LUNCH MED TID FÖR MINGEL

 • Fokus på konkreta utbildningsplaner för arbetsmiljöingenjörer – de intresserade ges möjlighet till fortsatta diskussioner på egen hand i närliggande lokaler.
 • Presentation av tänkt upplägg för programutbildning.
 • Sammanfattning och tankar kring samarbete och nätverket framåt.