Den svenska modellen – Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

Välkommen till en inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser arrangerat av nätverket AFoU där vi, myndigheten för arbetsmiljökunskap, deltar.

Seminariet handlar om den svenska modellen i arbetslivet. Fokus kommer vara på hur samverkan mellan parterna kan bidra till utvecklingen av framtidens attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer.

Om AFoU

Nätverket Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv (AFoU) är ett öppet växande nätverk där samverkan sker mellan olika branscher, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och forskare.

Medarbetare från Myndigheten för arbetsmiljökunskap deltar i seminariet.