Anna Manikoff deltar på webbinarie om tillit, arbetsglädje och effektiva organisationer

Anna Mannikoff, samordnare för analys och utvärdering och stf generaldirektör Myndigheten för arbetsmiljökunskap, föreläser på webbinariet Tillit, arbetsglädje och effektiva verksamheter.

Efter presentation av Louise Bringselius syn på hur en tillits- och professionsbaserad arbetsmiljö bidrar till arbetsglädje och effektiva verksamheter öppnas det upp för diskussion mellan Louise Bringselius och Anna Manikoff. Louise är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet och en framträdande debattör i frågor som rör tillit, styrning och ledning i arbetslivet.
Även PTKs arbetsmiljöexpert Daniel Gullstrand deltar.

Anna Mannikoff