Webbsändning – ”Working together to eliminate occupational cancer” – EU-konferens i Helsingfors

Denna webbsändning arrangeras av Roadmap on Carinogens som är en kampanj med stöd från Europeiska arbetsmiljöbyrån. Kampanjen syftar till att öka kunskapen om cancerframkallande ämnen och att sprida god praxis för att minska exponeringen av cancerogena ämnen i arbetslivet.

Läs mer om kampanjen Roadmap on Carinogens på deras webbsida.