Podcastinspelning

Här kan du läsa om vad podcast-inspelningen som kommer genomföras i närtid till webbinariumet.

Om podcasts

En podcast (poddsändning, podradio eller pod) är ett enkelt sätt att lyssna på och prenumerera på ljud- eller videofiler via nätet. En podcast kan handla om en rad olika ämnen och läggas upp på många olika sätt. Den podcast som vi på Mynak gör kallar vi för ”Arbetsmiljösnack” och vi kommer nu att spela in sex avsnitt på runt 20 minuter vardera där vår ambition är att i intervjuform belysa det mest kärnfulla som kommer fram i de olika kunskapssammanställningarna.

Vilka lyssnar på vår podcasten?

Vi vet förstås inte säkert vilka som lyssnar på podcasten men när vi planerar innehållet har vi alltid funderat på vilka vi tror och hoppas ska lyssna. På så sätt kan vi utforma innehållet på ett sätt som vi tror kan vara intressant för dem. De målgrupper som vi har identifierat för vår podcast ”Arbetsmiljösnack” finns bland:

 • Parterna (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer)
 • Branschorganisationer
 • Prevent och Sunt Arbetsliv
 • Forskare
 • Myndigheter
 • Politiker
 • Personer med arbetsmiljöuppgifter i företag eller offentlig verksamhet, såsom HR, Arbetsmiljöstrateger osv)

Podcastens innehåll och upplägg

Upplägget för podcasten är att en programledare kommer att intervjua en eller två forskare som varit med och arbetat med kunskapssammanställningen. Podcasten kommer att spelas in, klippas och därefter publiceras (det är alltså inte fråga om livesändning när det kommer till podcasten). I klippt form kommer podcasten att vara cirka 20-25 minuter lång. Tiden för att spela in själva podcasten har vi satt till tre timmar. Då har vi gott om tid att ta om frågor och göra justeringar under tiden.

Varje forskarteam kommer att bli kontaktade i god tid före inspelning (cirka 3 veckor innan) för att planera för vilka som ska intervjuas samt få ett antal förberedande frågor kopplade till den kunskapssammanställning man jobbat med.

I generella drag kommer podcastens att röra sig kring följande innehåll:

 • Vilka som är de viktigaste slutsatserna i kunskapssammanställningen. Gärna i någon form av listform – 3 eller 5 viktigaste slutsatserna?
 • Vad är det som sticker ut som du inte förväntade dig att se?
 • Finns det något helt nytt i kunskapssammanställningen?
 • Är det något som vi vet för lite om och som vi behöver ta reda på mer om (kunskapsluckor)?
 • Medskick till politiken eller andra aktörer som kan ta resultaten vidare.