Utvärdering av projekt: Säkra personförflyttningar

Här kan du lämna dina synpunkter om arbetet med projektet Säkra personförflyttningar. Din utvärdering hjälper oss att förbättra vår process. Tack!

Namn (frivilligt)
Om du angett namn, kan vi ta kontakt med dig om vi har ytterligare frågor?

1. Överlag, hur bedömer du att samarbetet i projektgruppen fungerat?

2. Hur har samarbetet med myndighetens processledare fungerat?

3. Överlag, hur bedömer du att kommunikationen i projektgruppen fungerat?

4. Det var tydligt för mig vilken min roll i projektet var:

5. Hur upplevde du rollfördelningen i projektet som helhet?

6. Hur bedömer du att arbetsprocessen som helhet fungerat?

7. Hur tycker du att upplägget att arbeta på distans har fungerat?

9. Hur tycker du att Teams som arbetsplattform har fungerat?

11. Hur nöjd är du med projektets resultat?

12. Bedömer du att den färdiga guiden skulle kunnat bli bättre på något sätt?

13. Hur bedömer du att kommunikation av rapporten fungerat?
14. Medverkade du i webbinariet ?
14a. Om ja - hur upplevde du att planeringsarbetet inför webbinariet fungerade?

15. Hur upplever du att de praktiska detaljerna rörande avtal, ersättning etcetera fungerat?

17. Skulle du kunna tänka dig att medverka i ett liknande projekt igen?