Utvärdering av projekt: Artificiell intelligens och robotisering i våra arbetsmiljöer

Här kan du lämna dina synpunkter om arbetet med projektet. Din utvärdering hjälper oss att förbättra vår process. Tack!