Utvärdering av projekt: arbetsmiljö i organisationer vid utbrott av epidemier och pandemier

Här kan du lämna dina synpunkter om arbetet med projektet. Din utvärdering hjälper oss att förbättra vår process. Tack!