Respekt, saklighet och systematik

Hur hanterar man kränkande särbehandling och mobbning på jobbet?

Tisdagen den 11 maj 09:00-11:00 arrangerar vi på Myndigheten för arbetsmiljökunskap ett webbinarium om sociala hälsorisker på arbetet. Kränkande särbehandling och mobbning förekommer alltför ofta på arbetsplatser och drabbar många. Inte bara den utsatta individen påverkas, utan även individens omgivning, hela arbetsplatsen och i längden även samhället i stort.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram riktlinjer för hantering av kränkande särbehandling och mobbing. Syftet med webbinariet är att synliggöra och sprida kunskap om tillgängliga metoder och möjligheter för att motverka uppkomsten av mobbning och kränkande särbehandling. Riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från mynak.se.

Webbinariet är kostnadsfritt, men registrering krävs. 

Registrera dig till webbinariet

  • Hantering av personuppgifter

    Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vill du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter se vår webbsida Så hanterar vi dina personuppgifter.

—————–

Publikationen ”Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning” har utarbetats av leg. psykolog Stefan Blomberg (huvudansvarig), verksam vid Arbets- och miljömedicin vid universitetssjukhuset i Linköping och doktorand vid Linköpings universitet, docent Christina Björklund (huvudansvarig) vid Karolinska Institutet och filosofie doktor Rebecka Cowen Forssell vid Malmö universitet. De praktikerexperter som har ingått i arbetsteamet är organisationskonsult Ingela Marklund Johansson (Ingela Marklund Johansson AB), leg. psykolog Isabel Hoas Gustafson (Arbetsmiljöenheten Kalmar kommun), organisationskonsult Per Larsson (AB Previa Sundsvall), leg. psykolog Patrik Hennings (Arbets-och miljömedicin, Region Örebro län) och leg. psykolog Björn Sandberg (Avonova Hälsa AB, Linköping). De har bidragit med praktisk sakkunskap inom området samt verkat för att förankra riktlinjerna i praktiken. Internt vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap har Monica Kaltenbrunner och Liv Nilsson medverkat som processledande analytiker respektive biträdande processledande analytiker.